"\r\n

Tjenester

/Tjenester
Tjenester2016-12-06T09:28:00+01:00

Individualterapi

I samtaleterapien utforskes det. Terapeutens oppgave er å ikke dømme eller tolke, men å observere, gjøre klienten oppmerksom på hva som faktisk er i nuet. Hva kjenner eller føler klienten her-nå, hva tenker klienten her- nå, hva observerer terapeuten her og nå. I denne formen for samtaleterapi brukes metoder for å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Hensikten med arbeidet er klientens mulighet til tydeligere å erkjenne og se seg selv og sine valg.
Terapeuten i samtaleterapi gir støtte, men utfordrer også.

Noe av jobben er å Å bli oppmerksom på det som faktisk er, ikke det som “burde” være – da skjer endringer / kan endringer skje når man er villig til å (inn)se og akspeterer det som virkelig er eller skjer – .

Parterapi

Parterapi eller parsamtaler passer for par i en vanskelig periode, par med konkrete utfordringer eller for par som ønsker om å utvikle sin relasjon.

Ofte dreier det seg om:

  • Uhensiktig kommunikasjon

  • Uavklarte forventninger

  • Problemer med tillit

  • Savn av nærhet, tilstedeværelse

  • Sjalusi / Frykt

  • Seksualitet

  • Hyppig krangling

  • Utroskap etc.

Her kan paret lære en ny måte å kommunisere på, og bli bedre kjent med både seg selv og partneren i et trygt rom. Økte ferdigheter på disse områdene bidrar for mange til et bedre samliv. Som parterapeut er jeg opptatt av dialogen mellom dere, hvordan dere relaterer dere til hverandre og hvordan dere klarer å skape gjensidighet i relasjonen.

Mange tenker på parterapi som noe som først og fremst gjelder kjærlighetspar, men parterapi kan også brukes på andre viktige relasjoner der det er behov for “rydde” litt – barn og sksilt foreldrepart, venner, m.m. Er dere flere enn to, kan familieterapi være det dere er på utkikk etter.

Alle parforhold kan ikke reddes, men nesten alle parforhold fortjener en sjanse.

Dere får raskt en avklaringstime –  dere  trenger ingen henvisning og  jeg skriver ingen offentlig journal.

Coaching

Jeg tilbyr coaching til både privatpersoner og bedrifter. Coaching er en metode for å motivere og oppmuntre når en føler en har stoppet opp – som arbeidstaker eller på andre måter i livet. Gjennom samtale og øvelser søker vi å høyne oppmerksomheten på situasjonen, tilgjengeliggjøre ubrukte ressurser, lete etter hvilken støtte en trenger og finne nye muligheter.

Coachens jobb er å hjelpe deg å avdekke potensialet og støtte deg gjennom prosessen til en ønsket handling/endring

Stressmestring

Stress kan ramme alle og er du stresset over tid kan det få store konsekvenser for både kroppen og livet ditt ellers. Opplevelsen av stress kommer ofte som en konsekvens av gapet mellom det som faktisk er og der du ønsker eller føler at du “burde” være (for å være perfekt, god nok, i egne elelr andres øyne).  Den sikreste måten å motvirke stress er nettopp å bli mer bevisst på hva som faktisk er viktig for deg, dine verdier, hva som er dine egne og andres forventninger til deg, aksept av den du er og hvor du faktisk er nå og bli klar over alle “burder” og “måer” som preger hverdagen og livet ditt. Når du akspeterer det som er kan forandring skje og du kan ta mer bevisste valg som er bra for deg. Vi jobber også med å lære å sette grenser og bevisst arbeide med avslapning. Gjennom samtaler og øvelser vil du bli bevisst dine egne tankemønstre og verdipreferanser, følelses- og kroppsreaksjoner. På denne måten vil du få et viktig redskap til å mestre stress og til å leve et rikere liv.

Vi jobber mot at du skal få kunnskap om stress, økt kjennskap til egne stressfaktorer og avklare din underliggende motivasjon for at du handler slik du gjør.

Veileding team/gruppe

TBA