"\r\n
Loading...

Stressmestring

/Stressmestring
Stressmestring2017-10-18T18:31:17+01:00

Stressmestring

Stress kan ramme alle og er du stresset over tid kan det få store konsekvenser for både kroppen og livet ditt ellers. Opplevelsen av stress kommer ofte som en konsekvens av gapet mellom det som faktisk er (her og nå) og der du ønsker eller føler at du “burde” være (for å være perfekt, god nok, i egne eller andres øyne).

Den sikreste måten å motvirke stress er nettopp å bli mer bevisst på hva som faktisk er viktig for deg. Hva som er dine egne versus andres forventninger til deg, aksept av den du er og bli klar over alle “burder” og “måer” som preger hverdagen og livet ditt, men som du gjerne ikke er helt klar over. I gestaltterapien erfarer vi ofte at “når du aksepterer det som er, kan forandring skje”, blant annet fordi du kan ta mer bevisste valg som er bra for hele deg.

Praktisk

Vi vil bla. utforske hvordan du setter, eller ikke setter, grenser for deg selv og andre, samt arbeide mye med avslapning. Gjennom samtaler og øvelser vil du bli bevisst dine egne tankemønstre og verdipreferanser, følelses- og kroppsreaksjoner. Enkle pusteøvelser, avslapningsteknikker og mindfulness øvelser er en del av dette.

Vi jobber mot at du skal få effektive teknikker i tillegg til kunnskap om stress, økt kjennskap til egne stressfaktorer og avklare din underliggende motivasjon for at du handler slik du gjør.

På denne måten vil du få viktige redskap til å mestre stress og til å leve et rikere liv.