"\r\n
Loading...

Om Gestaltterapi

/Om Gestaltterapi
Om Gestaltterapi2018-12-01T08:29:35+01:00

OM GESTALTTERAPI

Hva er gestalterapi?

Gestalt betyr figur eller helhet. Som gestaltterapeut vil jeg være opptatt av hele deg – dine tanker, følelser, reaksjoner. Ved å støtte deg til mer helhetlig innsikt i deg selv og din situasjon, dine ønsker og behov kan du oppleve å få flere valgmuligheter og mer mestring i livet.

De fleste av oss søker konstant noe utenfor oss selv for å kjenne oss lykkeligere og gladere. Da kan vi lett bli overveldet av ytre impulser, krav, skam, dårlig samvittighet og forventninger. Vi stopper sjeldent opp for å avstemme med oss selv hva vi virkelig ønsker eller trenger. Livet kan være komplisert i perioder og mange opplever det verdifullt å diskutere med en profesjonell samtalepart.

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi og bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger.

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag og har spredd seg over hele verden. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Se kort film om hva gestaltterapi er:

 .

Hvordan kan det hjelpe deg?

Gjennom gestaltterapi får du hjelp til å håndtere vanskelige følelser, bearbeide tidligere opplevelser, vanskelige perioder i livet eller ren selvutvikling. Mitt fokus vil være å få en god forståelse av deg, dine utfordringer, muligheter, ønsker og behov, og utforske dette sammen med deg. Du vil ikke bli dømt eller tolket, men vil oppleve at jeg er der for deg som medmenneske. Det kan gi deg økt bevissthet og innsikt om deg selv og din situasjon, slik at du ser nye muligheter og valg for deg selv. Dette kan gi mer trygghet, opplevelse av støtte og et grunnlag for å få det bedre.

Metode

Gestaltterapi er en form for psykoterapi eller samtaleterapi. Som gestaltterapeut vil du oppleve at jeg er mer opptatt av hvordan du har det og hva du gjør og tenker, enn hvorfor. De viktigste verktøy vil være samtaler og enkle “eksperimenter” og øvelser.

Eksempel fra en gestaltsamtale:
«Hvordan har du det?» Når vi får dette spørsmålet, svarer vi gjerne: «Jo, takk! Bare bra!»
En Gestaltterapeut vil da spørre i tillegg: «Hva skjer i kroppen din når du sier dette? Legger du merke til noe spesielt?» Og så vil du kanskje kjenne at et trykk i brystet, et svakt ubehag i mellomgulvet og tårer som presser på. Du kjenner plutselig mer av hvordan du egentlig har det. Vi er ofte gode til å legge lokk på eller unngå å kjenne på det som er vondt.

Når vi tillater oss å å kjenne på det som faktisk skjer i kroppen, våre tanker, følelser og reaksjoner, kan vi få mere visshet og innsikt i oss selv. Mange opplever det som forløsende når man “endelig” kan bli møtt og møte seg selv.

Du bestemmer selv hva og hvor mye du vil dele. Vi utforsker det som skjer spontant i møtet mellom oss, da vi tror at dette ofte vil være en refleksjon av situasjoner som oppstår i møtet med andre i livet ditt.

Metoden hjelper deg å bli mer klar over hvordan du ser på deg selv, dine omgivelser, relasjoner og hvordan du reagerer og handler i disse. Som menneske blir du formet av det livet du har levd, de relasjoner du har hatt og det kan ta tid å se deg selv i nytt lys. Det kan derfor noen ganger være fordel å fortsette med terapien, også når du har fått det litt bedre, for å støtte den gode prosessen du har satt i gang.

Både enkeltpersoner, par og grupper kan benytte seg av denne formen for terapi.

Gestaltterapi tilhører en antidiagniostisk tradisjon, og det vil si at det ikke settes diagnoser som passer inn i det tradisjonelle helsevesenet. Hvis din tilstand er alvorlig, vil jeg sette deg i kontakt med lege/helsevesen i samråd med deg.

.