"\r\n

Individualterapi

/Individualterapi
Individualterapi2017-10-18T12:55:02+01:00

Individualterapi

indywiduI samtaleterapien utforsker vi sammen. Jeg vil ikke dømme eller tolke, men observere og gjøre deg oppmerksom på hva som faktisk er og skjer i nuet. I denne formen for samtaleterapi brukes metoder for å bevisstgjøre deg på egne følelser, tanker, reaksjoner og handlinger. Bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler, eksperimenter og rollespill. Hensikten med arbeidet er at du tydeligere skal kunne se deg selv og dine valg.

Jeg vil være opptatt av å forstå hvordan du har det – ikke bare hvordan du “burde” ha det. Selv om dette også er viktig for meg å vite og utforske sammen med deg. Jeg vil møte DEG, eller de sider av deg du velger å vise til meg. Jeg vil bli kjent med de tanker, følelser og behov du er komfortabel med å dele. Du kan dele lite eller mye – det er opp til deg.

Gestaltterapien tror at når vi greier å erkjenne det som faktisk ER, så kan endring skje. Vi kaller dette endringens paradoks. Dog, dette er ikke alltid så rett frem i praksis som i teorien – i alle fall ikke alene og uten trening. Vi skal trene på dette sammen. Å kjenne på hva du egentlig vil og har behov for kan være både skamfult, skremmende og vondt. Men når du føler deg møtt og trygg, er det lettere å utforske hvordan det er å være “mere” av deg.

Vi har alle ulike sider og behov – både gode og andre som kan virke egoistiske, skremmende eller selvmotsigende. Og noen ganger har vi rett og slett ikke kontakt med behov som ville gi oss mer balanse i hverdagen. Ofte “vinner” den siden av oss som er mest spiselig for omgivelsene våre eller for oss selv, den vi føler vi “burde” være. Vi kaller dette motpoler, og den mer ukjente polen kan være undertrykt, ukjent eller hoppe frem i tide og utide. En viktig del av arbeidet er også å se på disse ulike behovene eller sidene ved oss selv, for å skape mindre konflikt og mer balanse. Jeg pleier å si – “its a jungle in there”! Du er i alle fall mer enn tankene om hva du “burde” være!

Du kan også bli oppmerksom på mønster eller sider ved deg selv som er blitt nesten “usynlig” for deg. Det kan være ulike tanker, følelser og adferd som fra tidlig alder er på autopilot, og som påvirker deg og din hverdag mer enn du var klar over. Slik får du mulighet å utforske deg selv og at du har flere valg for å løse utfordringer. Livet vil aldri bli uten konflikter eller dilemma, men vi kan lære oss å leve bedre med det.

Når man har mer kontakt med sine behov, tanker og følelser kan et av resulatene være mindre frykt, skam, sorg og mer energi og livsglede.

Som gestaltterapeut vil jeg alltid også se deg som del av et samspill med dine omgivelser.

Å kjenne seg selv bedre vil også kunne bidra til at konflikter med omgivelsene kan håndteres på en annen måte.