"\r\n
Loading...

Coaching

/Coaching
Coaching2017-10-18T18:15:21+01:00

Coaching

  • Du har et mål, men mangler verktøyet for å nå målet?

  • Møter du sperrer som hindrer deg i å få et bedre liv?

  • Ønsker du å øke din bevissthet på hva og hvor du vil?

  • Ønsker du å bli bedre til å kommunisere, med deg selv og andre?

  • Ønsker å mestre vanskelige situasjoner bedre?

  • Føler du at du får brukt alle dine kvaliteter og talenter?

  • Trenger du å bli mer tydelig og balansert i din lederrolle?

Jeg tilbyr coaching til både privatpersoner og bedrifter. Coaching er en metode for å motivere og oppmuntre når du føler du har stoppet opp eller har konkrete mål du vil nå. Gjennom samtale og øvelser øker vi oppmerksomheten på deg og situasjonen, for å utforske nærmere hvilken støtte du eventuelt trenger og hvilke andre eller flere valgmuligheter du har.

Jeg har bred erfaring i å veilede mennesker som ønsker å påvirke evnen til å prestere og få mer selvinnsikt. I likhet med gestaltterapi bygger coaching på en erkjennelse av at du selv er ansvarlig for dine valg og handlinger. Gjennom å rette din oppmerksomhet mot hele deg – både dine tanker, følelser, kroppsfornemmelser og adferd – vil du få tydeligere innsikt om dine behov, ressurser og hva som eventuelt holder deg tilbake. Når du bedre kjenner deg selv og hva som er viktig for deg, blir du tydeligere – både for deg selv og overfor dine omgivelser. Noe som vil kunne påvirke hvordan du føler deg, opptrer og blir oppfattet.

Du er eksperten på ditt liv! I coachingprosessen er vi to likeverdige parter som sammen utforsker dine potensialer og valgmuligheter. Gjennom en balansert dynamikk mellom å støtte og utfordre deg, jobber vi mot de endringer du søker. Jeg vil gjerne hjelpe deg å nå dine mål – hvis du er villig til å utforske og teste ut nye erfaringer!